Styrelsen 


Ordförande: Jeanette Eriksson


Lönashult


Sekreterare: Chatarina Henriksson

Alvesta


Kassör: Freddy Klarefelt 


Lönashult


Vice Ordförande: Mats Klarefelt


Vislanda


Vice Sekreterare: Robin Axelstorm


Vislanda


Vise Kassör: Tommy Lindström


Alvesta


Ledamot:  Ramona Axelstorm


Vislanda


Ledamot:  Amanda Stålhanske

BjörklingeOrdf.valberedningen:                                                                                      


 Revisor:  Theres Adamsson

Vislanda

Suppleant.Suppleant.


ArbetsdagStyrelsemöteTorhult 3 i Lönashult    15-7-2022 kl: 19.00                                          (över Skype eller Discord)                                  jeanette@hastrally.com

                                   

       


  Vi vill veta senast 3 dagar innan om du/ni kan komma eller inte ring eller maila jeanette@hastrally.com 

.
Styrelsemedlemmarläs sensate mötes protokollet här.


StyrelseinfoStyrelsen är beslutsmässig då minst halva

antalet ledamöter,                                                                                                                                                          tjänstgörande suppleanter

inräknade, är närvarande


Frågor och svar om årsmötet i ideella föreningar


 Stadgarna brukar vara så utformade att det inte finns något minimiantal medlemmar som måste vara närvarande för att årsmötet ska vara beslutsmässigt.

Om det är så i ert fall, så räcker det med att det finns en medlem närvarande för att årsmötet ska genomföras.

Om detta händer trots att mötet är väl utlyst så är föreningen inte särskilt livskraftig, utan bör antingen ryckas upp eller läggas ner

  

 

Styrelsen i Sveriges Hästvänners Riksförbund-SHR