Eget tempo

Vad som gör Hästrallyt så kul, Hur det går till att vara med.

Det handlar inte alls om att fara fram som en vettvilling i galopp genom skog o mark. Vi har en idealtid.du ska hålla dig inom den idealtidenoch varesig komma för snabbt in till målet eller för långsamt, du har +- 5 min. Denna är väl tilltagen och syftet är egentligen bara att du ska kunna bedöma gångart efter underlaget (grus,gräs.stenar. asfalt.)så att du tar hänsyn till hästens förmåga och sunt bondförnuft efter underlag !

Stationerna gör man enskilt och då bedöms man av en domare. Stationernas inehåll är varierande år från år.

Nytt för 2014 är att man kan få stilpoäng om man på ett mjukt och snyggt sätt framför sin häst på ett pedagogiskt sätt.